Zorgboerderij de Riederwaarde
  • Beleef het buitenleven op Zorgboerderij de Riederwaarde.
  • Beter wind door je haren, dan een pot met pillen !
  • Je kansen zitten in de -kleine- dingen die je wel kan..

Ben jij op zoek naar een zinvolle dagbesteding ?

 wij bieden 'buiten-gewone'   projecten en activiteiten in   de vier seizoenen..               kijk gerust eens op onze   kalender, wie weet is er   iets  waar jij helemaal blij   van wordt ?!

Ben jij op zoek naar een stage met uitdagingen..?

 en spreek de combinatie   buitenleven en zorg je aan ?   kom dan kennismaken met   allerlei processen in de   begeleiding, zorgplannen   en in het samenwerken     met collega's ..! samen met stichting  Zorgboeren Zuid-Holland zetten we ons dagelijks in voor een prettige, veilige en nuttige dagbesteding voor mensen met een psychiatrische achtergrond, een persoonlijke specifieke hulpvraag en/of beperking.

 

 

Boer'n activiteiten

dierverzorging

 

 

Deze tekst is slechts ter illustratie. Wat je hier leest is een voorbeeldtekst. Het grappige is, dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet dat het om een faketekst gaat, lezen ze toch door.

Deze tekst is slechts ter illustratie. Wat je hier leest is een voorbeeldtekst. Het grappige is, dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet dat het om een faketekst gaat, lezen ze toch door.

stalverzorging

natuurbeheer

zaden & stekkies

logeertuin

administratie

reparatie & onderhoud

beleefboerderij

(buurt)activiteiten


Ik hoor erbij en doe mee

Sociale contacten, steun en erbij horen: op de zorgboerderij kunnen deelnemers sociale contacten opbouwen en steun en waardering krijgen van de zorgboer, begeleiders, andere deelnemers en/of vrijwilligers. Deelnemers horen erbij en ze ervaren gelijkwaardigheid. Ze voelen zich vaak onderdeel van een team en van de buurt. Met de verschillende dieren kunnen deelnemers een band opbouwen en voor hun gevoel steun ontvangen.

Binnen deze vormen van sociale interactie kunnen deelnemers zowel steun en waardering ontvangen als geven. Dit versterkt het gevoelens van gelijkwaardigheid en eigenwaarde. Op de zorgboerderij kunnen deelnemers daarnaast contact hebben met mensen uit de buurt. Bij sommige locaties is er een winkel, een eetgelegenheid of kunnen vaste bezoekers wekelijks langs komen om groenten op te halen. Sommige locaties worden bezocht door kinderen van nabijgelegen scholen. Dit versterkt het gevoel bij deelnemers dat ze meedoen in de samenleving.

Ik kan kiezen uit nuttig werk

Keuze uit zinvolle activiteiten en werkzaamheden: op de boerderij wordt samen gewerkt, als een team. Er is veel werk te doen en daardoor is er een ruime keuze aan activiteiten, waardoor deelnemers activiteiten kunnen doen die zij zelf leuk en nuttig vinden. Deelnemers kunnen kiezen uit verschillende agrarische activiteiten en werkzaamheden (o.a. het verzorgen van dieren, tuinieren, werken op het land). Ook kunnen zij helpen bij verschillende huishoudelijke activiteiten, zoals gezamenlijk koken. De werkzaamheden worden als zinvol ervaren doordat ieders bijdrage meetelt in dat wat het team gezamenlijk bereikt. 

We eten samen gezond

Gezond eten: op de boerderij wordt samen gegeten, het zijn ankerpunten in de dag. Er is aandacht voor gezond en goed eten. Sommige ingrediënten komen vers en onbewerkt van het land en deelnemers zijn zelf betrokken bij de productie ervan.

Ik beweeg veel op de boerderij

Beweging: de combinatie van de verschillende activiteiten en de buitenomgeving met verschillende plekken om naartoe te gaan (bijv. tuin, stal, boomgaard, werkplaats) zorgt ervoor dat deelnemers op een natuurlijke manier fysiek actief zijn op de zorgboerderij.

Er is ruimte en ik kan veel buiten zijn

Natuurlijke omgeving: op zorgboerderijen zijn er veel mogelijkheden om naar buiten te gaan en tijd te spenderen in de fysieke groene ruimte op/rondom de zorgboerderij. Deze omgeving biedt deelnemers de mogelijkheid om ruimte en rust te ervaren en overmatige prikkels te vermijden. Ook biedt de groene omgeving mogelijkheden voor zingeving en reflectie.

Het ritme op de boerderij geeft mij houvast

Structuur: de zorgboerderij draagt vaak bij aan structuur in het leven van deelnemers. Er is veelal een vaste dagindeling, met op vaste tijden activiteiten en koffie- en eetmomenten. Elke dag zijn er   activiteiten die gedaan moeten worden, zoals het verzorgen van dieren. Ook zorgen de verschillende seizoenen en de gebeurtenissen die daarmee gepaard gaan voor structuur.

Ik word gezien en gehoord

Persoonsgerichte begeleiding: op de zorgboerderij is er persoonlijke aandacht voor de interesses, wensen en mogelijkheden van individuele deelnemers. Maatwerk dus, waarbij er aandacht is voor wat deelnemers zelf belangrijk vinden en de zorg die nodig en geïndiceerd is. De activiteiten en werkzaamheden op de zorgboerderij worden hier zo veel mogelijk op afgestemd. Ook is er volgens de deelnemers vaak sprake van een betrokken en gelijkwaardige relatie met de zorgboer. Deelnemers voelen zich gewaardeerd.

Het is op de boerderij net zoals in het gewone leven

Gewone leven: op de zorgboerderij kunnen deelnemers het gewone leven ervaren. Deelnemers zijn bezig met zinvolle werkzaamheden waarbij niet alle risico’s worden weggenomen en er wordt weinig over zorg gesproken. Vaak is er een huiselijke inrichting en sfeer, waardoor deelnemers zich snel thuis voelen. Ook de huishoudelijke activiteiten die deelnemers kunnen uitvoeren kunnen hieraan bijdragen.

Ik krijg de kans om te leren

Stimulerende omgeving die aanzet tot groei: de boerderij is activerend door de aanwezigheid van de verschillende agrarische/buitenactiviteiten. Op de boerderij worden deelnemers ingezet op taken waar ze goed in zijn. Dit helpt om vaardigheden te behouden en waar mogelijk verder te ontwikkelen. Ook is er de mogelijkheid om te leren van eigen fouten en successen. Deelnemers leren daardoor nieuwe talenten van zichzelf te ontdekken. Dit versterkt het gevoel van eigenwaarde. Vaak zetten deelnemers stappen richting regulier werk of andere vormen van maatschappelijke participatie.


pers. begeleider gehandicaptenzorg 25477

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg

crebo 25477 - niveau 4

Erkend 15-9-2020

B1-K1 Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
• B1-K1-W1 Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt
• B1-K1-W2 Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging
• B1-K1-W3 Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden
• B1-K1-W4 Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding
• B1-K1-W5 Reageert op onvoorziene en crisissituaties
• B1-K1-W6 Stemt de werkzaamheden af
• B1-K1-W7 Evalueert de geboden ondersteuning

B1-K2 Werken aan kwaliteit en deskundigheid
• B1-K2-W1 Werkt aan de eigen deskundigheid
• B1-K2-W2 Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg

P3-K1 Bieden van zorg en ondersteuning in de gehandicaptenzorg
• P3-K1-W1 Stelt het ondersteuningsplan op
• P3-K1-W2 Ondersteunt cliënt/naastbetrokkenen bij het voeren van de regie
• P3-K1-W3 Ondersteunt en motiveert een groep cliënten bij activiteiten
• P3-K1-W4 Ondersteunt de cliënt bij het leggen en onderh. van contacten en betrekt naastbetrokkenen
• P3-K1-W5 Voert verpleegtechnische handelingen uit
• P3-K1-W6 Voert beheertaken uit
• P3-K1-W7 Voert coördinerende taken uit
• P3-K1-W8 Begeleidt nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers

pers. begeleider specifieke doelgroepen 25478

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

crebo 25478  - niveau 4

Erkend 15-9-2020

B1-K1 Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
• B1-K1-W1 Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt
• B1-K1-W2 Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging
• B1-K1-W3 Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden
• B1-K1-W4 Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding
• B1-K1-W5 Reageert op onvoorziene en crisissituaties
• B1-K1-W6 Stemt de werkzaamheden af
• B1-K1-W7 Evalueert de geboden ondersteuning

B1-K2 Werken aan kwaliteit en deskundigheid
• B1-K2-W1 Werkt aan de eigen deskundigheid
• B1-K2-W2 Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg

P6-K1 Bieden van ondersteuning aan specifieke doelgroepen
• P6-K1-W1 Schrijft het ondersteuningsplan
• P6-K1-W2 Begeleidt de cliënt bij het versterken van de eigen kracht
• P6-K1-W3 Ondersteunt de cliënt bij maatschappelijke participatie
• P6-K1-W4 Betrekt en ondersteunt naastbetrokkenen
• P6-K1-W5 Voert coördinerende taken uit
• P6-K1-W6 Begeleidt nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers

pers. begeleider maatschappelijke zorg 25779

persoonlijke begeleider maatschappelijke zorg

crebo 25779  -  niveau 4

begeleider maatschappelijke zorg 25780

begeleider maatschappelijke zorg

crebo 25780  -  niveau 3

helpende zorg en welzijn 25498

helpende zorg en welzijn

crebo 25498  - niveau 2

assistent plant, dier of groene omgeving 25746

assistent plant, dier of (groene) leefomgeving

crebo 25746 - niveau 1

Erkend 17-11-2020

B1-K1 Werkt als assistent in een arbeidsorganisatie
• B1-K1-W1 Bereidt (assisterende) werkzaamheden voor
• B1-K1-W2 Voert (assisterende) werkzaamheden uit
• B1-K1-W3 Meldt zich ter afsluiting van zijn (assisterende) werkzaamheden af
P8-K1 Zorgdragen voor het natuurlijke product, materialen en omgeving
• P8-K1-W1 Verzorgt en onderhoudt de natuurlijke (leef)omgeving en/of het natuurlijke product
• P8-K1-W2 Onderhoudt materiaal, middelen en omgeving
• P8-K1-W3 Transporteert producten en materialen

dierenarts assistent paraveterinair 25731

Dierenartsassistent paraveterinair

crebo 25731  - niveau 4

Erkend 28-6-2018

B1-K1 Zorgdragen voor dieren
• B1-K1-W1 Voert dieren
• B1-K1-W2 Verzorgt dieren
• B1-K1-W3 Onderhoudt leef- en werkomgeving
B1-K2 Zorgen voor informatieoverdracht
• B1-K2-W1 Informeert collega's, klanten en/of cliënten en/of publiek
• B1-K2-W2 Voert publieksgerichte activiteiten uit
P5-K1 Uitvoeren algemene praktijkwerkzaamheden

• P5-K1-W3 Verricht baliewerkzaamheden, inventariseert de zorgvraag en adviseert
P5-K2 Verrichten paraveterinaire handelingen

bedrijfsleider dierverzorging 25730

bedrijfsleider dierverzorging
 
crebo 25730  - niveau 4

 

 

zelfstandig medewerker dierverzorging 25734

zelfstandig medewerker dierverzorging

crebo 25734 - niveau 3

Erkend 14-3-2018

B1-K1 Zorgdragen voor dieren
• B1-K1-W1 Voert dieren
• B1-K1-W2 Verzorgt dieren
• B1-K1-W3 Onderhoudt leef- en werkomgeving

B1-K2 Zorgen voor informatieoverdracht
• B1-K2-W1 Informeert collega's, klanten en/of cliënten en/of publiek
• B1-K2-W2 Voert publieksgerichte activiteiten uit

P2-K1 Begeleiden voortplanting dieren
• P2-K1-W1 Begeleidt voortplantingsproces
• P2-K1-W2 Draagt zorg voor geboorteproces en verzorgt moeder en jongen

P2-K2 Inspelen op de wens van klant en/of cliënt en/of publiek
• P2-K2-W1 Instrueert en/of adviseert en/of verkoopt
• P2-K2-W2 Behandelt klachten
• P2-K2-W3 Bewaakt de voorraad

medewerker dierverzorging 25732

Medewerker dierverzorging 

crebo 25732 -  niveau 2

Erkend 14-3-2018

B1-K1 Zorgdragen voor dieren
• B1-K1-W1 Voert dieren
• B1-K1-W2 Verzorgt dieren
• B1-K1-W3 Onderhoudt leef- en werkomgeving
B1-K2 Zorgen voor informatieoverdracht
• B1-K2-W1 Informeert collega's, klanten en/of cliënten en/of publiek
• B1-K2-W2 Voert publieksgerichte activiteiten uit

vmbo Boris 19009

dierenweide lohmanpark

100478918

Natuurboerderij de Waarden 

bedrijfsnummer 100478918

 

Onze boerderijdieren zijn een onderdeel van het natuurbeheer.

Beleef het landleven in de ruige gebieden en polderlandschappen  en zoek mee naar de puur natuur(lijke) leefomstandigheden voor flora en fauna.


dagbesteding -12
dagbesteding 14 +
dagbesteding 30 +
verzorging stal en weidegang
verzorging pluimvee
activiteiten zaden & stekkies
verzorging konijnen en cavia's
activiteiten natuurbeheer
reparatie en onderhoud
verzorging paardjes
organiseren boerenmarkt
voorraadbeheer boerderij
administratie & planning
creativiteiten
... en nog veel meer

Interesse voor zinvolle  dagbesteding ?

Als u voor uzelf of voor een familielid op zoek bent naar een zorgboerderij, moeten er een aantal zaken geregeld worden. Klik hier voor meer informatie over de werkwijze van aanmelden. Blijkt er een match te zijn bij hulpvrager en zorgaanbieder, is er altijd de gelegenheid om een bezoek te brengen op onze locatie en de mogelijkheden te bespreken. Is er een klik, wordt er door Jantine een intake-gesprek gepland en gaan we met de gemaakte afspraken van start. Wij vinden een goede introductie en voldoende informatie van belang om lekker (en zelfverzekerd) bezig te kunnen zijn. Daarom nemen we daar ook ruim de tijd voor. Wij zetten ons in voor een gezellige sfeer waarin iedereen zich gehoord en gerespecteerd voelt.  Interesse ? Meld je aan !

 

 

 

 

Contactpersonen :

Voor vragen of informatie over natuurbeheer,  de dieren, de zorgboerderij, dagbesteding of stageperiode..., daarover kan je altijd contact opnemen met Boer Gijs.  Telefoon: 06-28318461

 

Als zorgboerderij zijn we aangesloten bij Stichting Zorgboeren Zuid-Holland

vanuit deze stichting is Jantine Flach, als zorgcoördinator bij onze boerderij betrokken. Jantine is SKJ-geregistreerd, haar registratie-nummer is: 110007232. 

 

Locatie :

Zorgboerderij de Riederwaarde vind je in een stadspark, gelegen  op een eiland, midden in een water-buffer-gebied. In het park doen wij de groenverzorging en onze begrazers helpen daarbij. In 2020 heeft het park het label ontvangen van een Tiny Forest, dat is een minibos. Een doel voor de toekomst is om meer nectar-dragende bloemen en heesters in het park te planten. Naast de educatieve thema-dagen organiseren we vier keer per jaar (met de buurtjes uit de woonwijk) een boerenmarkt in - en rond de dierenweide. In de bedrijfsvoering van Zorgboerderij de Riederwaarde rekenen we met kringlooplandbouw.