Zorgboerderij de Riederwaarde

'n Boer'n actie ..! 

op 1 mei 2020 starten we met het aanbieden         van dagbesteding en beschut werk..


beleef het buitenleven...

met allerlei agrarische activiteiten in polders en natuurgebieden


verzorging boerderijdieren.

op de boerderij zijn er runderen, schapen en geiten. Deze rasdieren helpen ons bij het gras maaien. De meeste dagen lopen ze buiten. Alleen voor een geboorte of bij  ziekte blijven ze op de zorgboerderij.

Rondom de stal zijn er kalfjes, kalkoenen, kippen en konijnen. Al onze dieren willen we een meest natuurlijke leefomgeving geven, waarin ze dagelijks hun kostje kunnen opscharrelen.


werkplaats Riederwaarde.

in en rondom een stal, maar ook in de natuurgebieden zijn er altijd dingen te controleren en te repareren. We maken eigen hekken, afrasteringen, broedkorven, dierenverblijven, hooiruiven, veetrailers, enzovoort

Voor het natuurbeheer gebruiken we divers gereedschap en gemotoriseerd materiaal. Dit moet schoon en in het vet gehouden worden.

we oogsten uit de natuur en maken daarvan seizoen-producten voor de verkoop op onze boerenmarkten . 


Proef- &  Pluktuin.

natuurbeheerders zoeken naar een goede balans. Daarin kunnen mensen helpen door te snoeien,   maar ook te vermeerderen.

natuurbeheer is vergelijkbaar als dat men van een mooi assortiment kralen, een prachtige ketting wil proberen te maken.

Vanuit de natuur verzamelen we zaden en stekjes, die we op onze kwekerij oppotten, zodat we deze later weer kunnen uitzetten.

Als natuurboeren doen we iets met kruiden voor onze dieren, altijd beter dan antibiotica.


Biodiversiteit.

Voor een aantal percelen houden wij boer'n-acties.            Met als doel om in dat natuurgebied tot een biodiversiteit te komen, zodat er in de vier seizoenen voor iedereen iets te vinden is. Daarbij denken we allereerst aan vogels, insecten, bijen, vlinders, e.d.  Maar we hopen zeker ook dat het publiek en (amateur)fotografen daardoor meegenieten.

In najaar 2019 zetten we in voor het verzamelen en daarna uitplanten van bloembolletjes. Voornamelijk de vroege bloeiers met nectar hebben onze voorkeur. 

In voorjaar 2020 wordt er in de lande een fruitboomgaard gerooid i.v.m bouwwerkzaamheden. Wij willen ons inzetten voor het verplaatsen van oude fruitbomen in woonwijken. 


De scharrelkippen ruimen in en rond de stal alle kruimels en gemorste zaden op.                     

Als dank krijgen wij de eitjes.

In het natuurlijke beheer zoeken we naar een gesloten systeem, of de zgn. kringlooplandbouw.

Daarom hebben wij ook bijen voor de bestuiving.

Omdat wij graag grasmaaien op 4 poten in plaats van op 4 wielen zetten wij herkauwers in.

Wij willen ook graag met onze Belgen aan de slag.


Natuurboerderij  De Waarden

Onze boerderijdieren zijn een onderdeel van het natuurbeheer.

Beleef het landleven in de ruige gebieden en zoek mee naar de puur natuur(lijke) leefomstandigheden voor flora en fauna.

Website SBB - bedrijfsnummer 100478918