Alles over onze activiteiten...

natuurlijk beheer

kansen en ervaringen


- Natuurboerderij De Waarden - heeft de mogelijkheden voor het opdoen van praktijkervaring. Voor diverse opleidingen zijn wij een erkend- en gecertificeerd werk- en leerbedrijf.    

Bij De Waarden doen we alles met elkaar. Waardoor er ruimte is voor iedereen en op die manier allerlei vakinhoudelijke ervaringen zijn op te doen.


Op onze locaties is veel vakkennis aanwezig. Deze ervaringen zijn grotendeels in de praktijk opgedaan en/of getoetst. Wij zijn dus wel een team wat dingen aanpakt en gewoon doet.    Dus.., met twee laarzen in de klei, regelmatig vieze handen, niet bang voor een spatje regen of modder..., maar wel oog voor elkaar, En zo zetten wij ons in voor opleidingen, de flora- en fauna in de Randstad, dierverzorging, landschapsbeheer, GGZ en Psychiatrie, en nog veel meer...

 

zoekwoorden :  stageplek,  opleidingen,  zorgboerderij,  dagbesteding,  educatie,  ecologie, specifieke doelgroepen, methodieken,  kringlooplandbouw,  promotiematerialen, dierverzorging, vermeerderingsbedrijf, landwinkel, organisatiekunde, menswetenschappen, jeugdzorg.

 


Natuurboerderij de Waarden  bedrijfsnummer 100478918

Onze boerderijdieren zijn een onderdeel van het natuurbeheer.              Beleef het landleven in de ruige gebieden met de de verscheidenheid van polderlandschappen en zoek mee naar de meest puur natuur(lijke) leefomstandigheden voor flora en fauna.


dierenweide lohmanpark

pers. begeleider gehandicaptenzorg 25477

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg

crebo 25477 - niveau 4

Erkend 15-9-2020

B1-K1 Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
• B1-K1-W1 Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt
• B1-K1-W2 Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging
• B1-K1-W3 Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden
• B1-K1-W4 Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding
• B1-K1-W5 Reageert op onvoorziene en crisissituaties
• B1-K1-W6 Stemt de werkzaamheden af
• B1-K1-W7 Evalueert de geboden ondersteuning

B1-K2 Werken aan kwaliteit en deskundigheid
• B1-K2-W1 Werkt aan de eigen deskundigheid
• B1-K2-W2 Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg

P3-K1 Bieden van zorg en ondersteuning in de gehandicaptenzorg
• P3-K1-W1 Stelt het ondersteuningsplan op
• P3-K1-W2 Ondersteunt cliënt/naastbetrokkenen bij het voeren van de regie
• P3-K1-W3 Ondersteunt en motiveert een groep cliënten bij activiteiten
• P3-K1-W4 Ondersteunt de cliënt bij het leggen en onderh. van contacten en betrekt naastbetrokkenen
• P3-K1-W5 Voert verpleegtechnische handelingen uit
• P3-K1-W6 Voert beheertaken uit
• P3-K1-W7 Voert coördinerende taken uit
• P3-K1-W8 Begeleidt nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers

pers. begeleider specifieke doelgroepen 25478

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

crebo 25478  - niveau 4

Erkend 15-9-2020

B1-K1 Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
• B1-K1-W1 Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt
• B1-K1-W2 Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging
• B1-K1-W3 Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden
• B1-K1-W4 Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding
• B1-K1-W5 Reageert op onvoorziene en crisissituaties
• B1-K1-W6 Stemt de werkzaamheden af
• B1-K1-W7 Evalueert de geboden ondersteuning

B1-K2 Werken aan kwaliteit en deskundigheid
• B1-K2-W1 Werkt aan de eigen deskundigheid
• B1-K2-W2 Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg

P6-K1 Bieden van ondersteuning aan specifieke doelgroepen
• P6-K1-W1 Schrijft het ondersteuningsplan
• P6-K1-W2 Begeleidt de cliënt bij het versterken van de eigen kracht
• P6-K1-W3 Ondersteunt de cliënt bij maatschappelijke participatie
• P6-K1-W4 Betrekt en ondersteunt naastbetrokkenen
• P6-K1-W5 Voert coördinerende taken uit
• P6-K1-W6 Begeleidt nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers

pers. begeleider maatschappelijke zorg 25779

persoonlijke begeleider maatschappelijke zorg

crebo 25779  -  niveau 4

begeleider maatschappelijke zorg 25780

begeleider maatschappelijke zorg

crebo 25780  -  niveau 3

helpende zorg en welzijn 25498

helpende zorg en welzijn

crebo 25498  - niveau 2

assistent plant, dier of groene omgeving 25746

assistent plant, dier of (groene) leefomgeving

crebo 25746 - niveau 1

Erkend 17-11-2020

B1-K1 Werkt als assistent in een arbeidsorganisatie
• B1-K1-W1 Bereidt (assisterende) werkzaamheden voor
• B1-K1-W2 Voert (assisterende) werkzaamheden uit
• B1-K1-W3 Meldt zich ter afsluiting van zijn (assisterende) werkzaamheden af
P8-K1 Zorgdragen voor het natuurlijke product, materialen en omgeving
• P8-K1-W1 Verzorgt en onderhoudt de natuurlijke (leef)omgeving en/of het natuurlijke product
• P8-K1-W2 Onderhoudt materiaal, middelen en omgeving
• P8-K1-W3 Transporteert producten en materialen

dierenarts assistent paraveterinair 25731

Dierenartsassistent paraveterinair

crebo 25731  - niveau 4

Erkend 28-6-2018

B1-K1 Zorgdragen voor dieren
• B1-K1-W1 Voert dieren
• B1-K1-W2 Verzorgt dieren
• B1-K1-W3 Onderhoudt leef- en werkomgeving
B1-K2 Zorgen voor informatieoverdracht
• B1-K2-W1 Informeert collega's, klanten en/of cliënten en/of publiek
• B1-K2-W2 Voert publieksgerichte activiteiten uit
P5-K1 Uitvoeren algemene praktijkwerkzaamheden

• P5-K1-W3 Verricht baliewerkzaamheden, inventariseert de zorgvraag en adviseert
P5-K2 Verrichten paraveterinaire handelingen

bedrijfsleider dierverzorging 25730

bedrijfsleider dierverzorging
 
crebo 25730  - niveau 4

 

 

zelfstandig medewerker dierverzorging 25734

zelfstandig medewerker dierverzorging

crebo 25734 - niveau 3

Erkend 14-3-2018

B1-K1 Zorgdragen voor dieren
• B1-K1-W1 Voert dieren
• B1-K1-W2 Verzorgt dieren
• B1-K1-W3 Onderhoudt leef- en werkomgeving

B1-K2 Zorgen voor informatieoverdracht
• B1-K2-W1 Informeert collega's, klanten en/of cliënten en/of publiek
• B1-K2-W2 Voert publieksgerichte activiteiten uit

P2-K1 Begeleiden voortplanting dieren
• P2-K1-W1 Begeleidt voortplantingsproces
• P2-K1-W2 Draagt zorg voor geboorteproces en verzorgt moeder en jongen

P2-K2 Inspelen op de wens van klant en/of cliënt en/of publiek
• P2-K2-W1 Instrueert en/of adviseert en/of verkoopt
• P2-K2-W2 Behandelt klachten
• P2-K2-W3 Bewaakt de voorraad

medewerker dierverzorging 25732

Medewerker dierverzorging 

crebo 25732 -  niveau 2

Erkend 14-3-2018

B1-K1 Zorgdragen voor dieren
• B1-K1-W1 Voert dieren
• B1-K1-W2 Verzorgt dieren
• B1-K1-W3 Onderhoudt leef- en werkomgeving
B1-K2 Zorgen voor informatieoverdracht
• B1-K2-W1 Informeert collega's, klanten en/of cliënten en/of publiek
• B1-K2-W2 Voert publieksgerichte activiteiten uit

vmbo Boris 19009

100478918

Ben jij op zoek naar een stage met uitdagingen..?

en spreek de combi buitenleven en zorg-verlening je aan ?  kom dan kennismaken met allerlei processen in de begeleiding, zorgplannen en in het samenwerken (en beleid maken) met collega's !

HBO -  MBO  -  VMBO


Ben jij op zoek naar een stage om te ervaren..?

Het lukt niet iedereen om in een groep  goed te kunnen functioneren en presteren.  Niet iedereen voelt zich zelfverzekerd en durft spontaan initiatieven te tonen... Helemaal geen probleem.  Met een eigen -afgestemd- programma gaan we mooie ervaringen opdoen.

ENTREE - PRO - MLK  - ZMLK 


Zorgboerderij de Riederwaarde

Interesse voor zinvolle dagbesteding ?

Als u voor uzelf-, een familielid-, of voor een client op zoek bent naar een zorgboerderij, moeten er een aantal zaken geregeld worden  Klik hier voor meer informatie over de werkwijze van melden Blijkt er een match te zijn bij hulpvrager en zorgaanbieder, is er altijd de gelegenheid om een bezoek te brengen op onze locatie en de mogelijkheden te bespreken.   

Wij vinden  een goede introductie en voldoende informatie van belang om lekker (en zelfverzekerd) bezig te kunnen zijn.  Daarom  nemen we daar ook ruim de tijd voor. Wij zetten ons in voor een gezellige sfeer waarin iedereen zich gehoord en gerespecteerd voelt.    Interesse ?   Meld je aan !

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Thera de Jong 

is de contactpersoon wanneer u zich aanmeldt voor een bij ZBZH betrokken zorgboerderij, voor dagbesteding 

Boer Gijs

is de zorgboer van de Riederwaarde, hij is daar eindverantwoordelijk voor zinvolle dagbesteding en begeleiding

Leonie Bonninga

is als zorgcoördinator ZBZH betrokken bij de zorg- en uw gesprekspartner tijdens intake en evaluatiemomenten.


Contactpersonen :

Voor vragen of informatie over natuurbeheer,  de dieren, de zorgboerderij, dagbesteding of stageperiode..., daarover kan je altijd contact opnemen met Boer Gijs.  Telefoon: 06-28318461

Als zorgboerderij zijn we aangesloten bij

Stichting Zorgboeren Zuid-Holland

vanuit deze stichting is Leonie Bonninga

 als zorgcoördinator bij onze boerderij betrokken. 

Boer'n activiteiten

algemene dierverzorging

Iedereen kan / mag op de boerderij de diverse dieren verzorgen. Mits dat het voor iedereen veilig is.

Wij kunnen over de dierverzorging allerlei dingen vertellen en uitleggen waarom we het op onze manier doen. 

Iedere dag begint met het verzorgen van hun eten en drinken.

Er is een lijst met de hoeveelheid die we de dieren geven.

We doen (3x) drie keer per dag een controle rondje langs de hokken en dierverblijven.

Er zijn collega's die (voor studie) nog meer punten controleren, dit zijn o.a.  - conditie van dieren, vachtverzorging, medicatie, hulp bij geboorte, preventieve behandelingen, e.d.

Zou je bij ons stage komen lopen, geven we ook aandacht aan het hanteren en transporteren van dieren, we letten op kenmerkend gedrag, controleren oogwit, slijmvliezen en ontlasting. We dagen je uit om de dieren te leren "lezen"...

Bij dierverzorging houden we ook de voorraad bij.  dit betreft voeding, bodembedekking, verzorgingsmaterialen, als ook stalbenodigdheden (bezems, mestscheppen, drinkemmers, enzovoort)

 

 

stalverzorging & weidegang

Er zijn collega's die niet direct met de dieren willen werken. Zij verzorgen liever de dierverblijven, verwijderen etensresten, maken voederbakken schoon, strooien hokken op, verzorgen de kraamkamers.

Wij geven onze dieren graag hun meest natuurlijke leefomstandigheden. Daarom lopen ze - zodra het gaat- lekker buiten in het gras. Hierdoor zijn er dagprograma's te combineren, zodat de (nacht)hokken lekker kunnen worden gelucht.

Wanneer je dierenhokken verschoont, controleren we ook de gangpaden en de plek bij de voedertonnen. Alles wat je buiten de dierverblijven morst is een lokkertje voor muizen en ratten.

bij de stal- en dierverzorging hoort ook het sorteren en verzorgen van bijvoeding. Via voedselbank en telers verwerken wij (veel) overschotten.

Voor de stage dierverzorging en paraveterinair letten we op hygiene, sleepmest, hokverrijking, dierproof, hang- en sluitwerk, algemene leefomstandigheden.

 

 

activiteiten natuurbeheer

Wij hebben niet altijd een stal of locatie gehad. Het begin van onze "boerderij" was meer cowboy-achtig. Al onze dieren (runderen en schapen) liepen 365 dagen in de natuurgebieden rond. En wij ook...

Onze slogan is : begrazing..., een onderdeel van het geheel. Liever grasmaaien op 4 poten, dan op 4 wielen.

Zo zien we bij de herkauwers dat er o.a. voorkeur begrazing is. Daardoor wordt een perceel belopen. Op deze manier wordt de begroeiing gekneusd,  en - door lopende weg een hapje te nemen - getopt. Onderweg wordt het perceel door de dieren bemest. Met de mest worden gelijktijdig zaden verspreidt en is er een positief bacterie- en insectenleven die de mest gaan composteren.  Ook door de vacht worden zaden meegedragen waardoor planten en bloemen zich over een gebied kunnen verspreiden.

Wij doen veel aan landschapsbeheer en zoeken naar allerlei schakels die de kringlooplandbouw in stand kunnen houden.

activiteiten zaden & stekkies

Dit programma is ontstaan in de polder. Daar had men soms geen plan meer bij een perceel ruigland en dan moesten er maar schapen in.

Als hobby deden wij kruidenplantjes kweken als een soort van homeopathie voor onze dieren. Door ze deze kruiden te leren eten, denken wij ze in gezonde conditie te houden.

Toen we grasland kregen waar de dieren 8 - 12 maanden mochten grazen, planten wij kruidenplantjes tussen het gras.

Later zagen we dat er -bijvoorbeeld door maaien- bloemen verdwenen, omdat ze in de knop werden gebroken. Wij verzamelde zaden of stekjes, kweekte deze thuis op en brachten ze in het voorjaar weer terug in de polder.

Het is erg ideologisch en een inmiddels uit de hand gelopen hobby...

Zie Logeertuin

sociale logeertuin

Op de zorgboederij hebben we een stuk tuin ingericht als: Logeertuin

Hier zit een sociale gedachten achter.

In samenwerking met Stichting Present zijn er activiteiten waarbij tuinen van leegstaande panden worden schoongemaakt, planten meegenomen, waarna ze vanuit de logeertuin gratis zijn op te halen als je een small budget heb en toch je tuintje / balkon wil oppimpen.

In de toekomst willen wij vanuit onze kweekkas, de logeertuin een ruimer assortiment proberen aan te bieden. Dit kan gezocht worden in groente- en kruidenplantjes, zomerbloeiers of vaste planten.

Wij hebben op de boerderij twee keer een ruilbeurs georganiseerd, voor zaden en stekjes. Mensen vinden dit leuk en is zeker voor herhaling vatbaar.

administratie & planning

Met administratie bedoelen we eigenlijk de controle / het overzicht op de totale bedrijfsvoering.

Op de zorgboerderij zorgen we voor dieren, planten, opstalling, machines, en zeker heel belangrijk : voor elkaar !

Dat geeft heel veel vinklijstjes wat moet worden nagegaan, genoteerd, moet worden ingekocht, gerepareerd, genotuleerd, geregistreerd, een bonnetje voor geschreven, een bonnetje voor verwerkt... enz.

Wij hebben daarvoor niemand op kantoor zitten...  Wij koppelen het aan een taakgebied of iemand mag daarvoor de verantwoordelijkheid dragen. 

Voor een aantal studies is dit een afstudeeropdracht.

reparatie & onderhoud

waar gewerkt en geleefd word, slijten dingen en gaan stuk..

In de combinatie met dagbesteding, zijn er dagdelen waarop reparatie en onderhoud kan worden ingezet. Dit kan gaan over een spijkertje om een schilderijtje op te kunnen hangen, een klemmende deur, een verfklusje, het bouwen van een dierenverblijf tot een winterbeurt aan een maaimachine. Naast de agenda met klusjes, wordt er altijd gerekend met de collega's van de dagbesteding. Want de klus moet wel voor iemand haalbaar zijn.

In deze activiteit zit ook de werkgroep die voor de boerenmarkt eigengemaakte (thema)producten maakt, welke wij dan zelf verkopen.

In 2023 heeft er groot onderhoud plaatsgevonden aan de hoofdstal. Hiermee denken we ons gereedschap wat minder nodig te hebben voor reparatie werkzaamheden.

 

beleef de boerderij

en wat nu, als je bang bent voor dieren, vieze handen, modderlaarzen.. ?  Dan nog is er van alles op de boerderij te beleven.

Het gaat niet altijd om het (mee)doen, het verzorgen, het maken...  Het gaat ook over genieten, luisteren, hoofd leeg maken, sociale contacten, en nog veel meer !

Op de (zorg)boerderij heb je de kans van wind door je haren..., en dat is beter dan een pot met pillen.

Daarnaast zijn we op de boerderij graag een team. Iedereen mag mee doen en we doen het met elkaar. Je hebt de garantie dat je wordt gehoord en gerespecteerd. Er bestaan bij ons geen domme vragen want we denken over alles na. 

Gezelligheid is bij ons een belangrijk punt. Daar hoor getreiter, grove taal en intimiderend gedrag niet bij.

 

organiseren (buurt)activiteiten

onder dit kopje vallen heel veel dingen. 

deze zijn te splitsen in (dagelijkse)activiteiten voor alle collega's op de (zorg)boerderij. De andere zijn meer (thema)activiteiten welke voor een breder publiek, "buiten" de (zorg)boerderij worden georganiseerd.

In de bovenstaande kolommen zijn al een aantal (dagelijkse)activiteiten genoemd. Op de kalender van de boerderij staan ook acties genoteerd voor : werkoverleg, gescheiden afval, interne scholing, composteren, weidegang, fluffyhoek, groenvoorziening, boodschappen doen, schoolopdrachten, kantine, creatief programma, praatpot,  ..

Voor de buurtactiviteiten is te denken aan educatuieve activiteiten rond het schapen scheren, de imkerij met honingbijen, een vrijmarkt / kleedjesmarkt voor kinderen, workshops, wolverwerking door spinsters, het konijnenpad en sinds 2023 het kabouterpad  

verzorging pluimvee

verzorging konijnen en cavia's

verzorging schapen

voorraadbeheer boerderij

het zintuigenpad

het kabouterpad

het konijnenpad

theoretische vaardigheden

dagbesteding -12 jaar

dagbesteding 14 + jaar

dagbesteding 30 + jaar

verzorging planten en bloemen

en nog veel meer ..