info » puur natuur

puur natuur

op de boerderij -, en in de natuurgebieden streven we naar een goede balans en een "gesloten circuit". Dit betekend dat een groot deel van het flora- en faunabeheer wordt bepaalt door de aard van de aanwezige zaken. Wat bedoelen we hier mee..?

 

bodemstructuur is zeer bepalend voor de ontwikkeling en begroeiing van een polder en natuurgebied. Boven de grond denken we soms een heel landschap te kunnen inrichten, waterpartijen om te leggen, nieuwe aanplant te poten of in te zaaien. Maar binnen de vijf jaren zien we wat de bodem naar zijn aard kan voortbrengen.

 

balans is daarbij een factor om naar te zoeken en te handelen. Daarbij heeft een term als: "terug geven aan de natuur"  ook aandacht en begeleiding nodig. Want vaak zien we dominantie en overwoekering de kansen ontnemen aan plantjes en diertjes die er naar hun aard wel een levenskans zouden hebben. 

 

beheer kan zijn door met een tractor een aantal malen per jaar alles te maaien en op de composthoop te rijden. Gezien de aard van de natuur, waarin veel facetten zijn die elkaar nodig hebben in levensonderhoud en vermeerdering, kan dit zeer rigoureuze- menselijk- ingrijpen de natuurlijke cirkels doorbreken en verder uit balans brengen..

 

begrazing is een bezigheid die de herbivoren in hun aard hebben zitten. Als onderdeel van een geheel, kiezen we er graag voor -met hen - een stuk natuur te beheren. Tijdens de begrazing wordt er getopt, gesnoeid, belopen, gekneusd, bemest en bezaaid. Het mag duidelijk zijn dat dit begrazen niet mag doorschieten in roofbouw plegen. Maar in de zoektocht naar balans geeft dit een natuurlijk tegenwicht door de komst van een andere flora en fauna, welke op het perceel kan gedijen..

 

bemesting is in 2019 een heikel punt. Ook hier denken wij een balans te vinden door de dieren te laten eten wat er in de polder te vinden is. Het kan niet bestaan dat een herkauwer die dagelijks zijn/haar portie  organische foerage bij elkaar scharrelt, een negatieve uitstoot heeft, mits dat dit door mensen hen is bijgevoederd of in het perceel is toegepast als (bestrijdings)middel, zodat de dieren het via hun eten binnen krijgen. Wij hebben hierin een gesloten circuit, daar de dieren  's winters het hooi krijgen wat we zomers hebben gewonnen.

 

bezaaid - door de bemesting van de herkauwers, maar ook door vogels, insecten en bacteriën, - die van deze mest leven - is er een natuurlijke bezaaiing gaande op het perceel. Dit levert in de vier seizoenen een gevarieerde groei en bloei op. Aan de boer de taak om er voor te zorgen dat alle aanwezige planten- en bloemensoorten selectief kunnen uitgroeien tot zaadvorming of vermeerdering. Dit is weer haalbaar door vaksgewijs te begrazen of te maaien..