Ben jij op zoek naar een zinvolle dagbesteding ?

wij bieden 'buiten-gewone'  projecten en activiteiten aan, per seizoen verschillend, afgestemd op wat jij kan... 

kijk eens op onze kalender, wie weet is er iets bij waar jij helemaal blij van wordt ?!

 


Wel leerplichtig.., maar ga je niet naar school ?

Op de boerderij zit achter iedere activiteit een plan van aanpak. Doe mee in deze bedrijfsvoering en haal je theorie uit de praktijk.  Iedere ervaring helpt mee naar een volgende stap... 

 


Goed gesprek ?

zijn er onderwerpen die - voor jou - het leven moeilijk maken ?  Neem contact op met een professionele- en betrouwbare gesprekspartner , voor een luisterend oor, de feiten op een rijtje, hoofd- en bijzaken zoveel mogelijk gescheiden en een eerste aanpak. 

 

theorie bij activiteiten op zorgboerderij

Ben jij op zoek naar een stage met uitdagingen..?

en spreek de combi buitenleven en zorgverlening je aan ?  kom dan kennismaken met allerlei processen in de begeleiding, zorgplannen en in het samenwerken (en beleid maken) met collega's !

HBO -  MBO  -  VMBO


Ben jij op zoek naar een stage om te ervaren..?

Het lukt niet iedereen om in een groep  goed te kunnen functioneren en presteren.  Niet iedereen voelt zich zelfverzekerd en durft spontaan initiatieven te tonen... Helemaal geen probleem.  Met een eigen -afgestemd- programma gaan we mooie ervaringen opdoen.

ENTREE - PRO - MLK  - ZMLK 


'n Boer(in) voor de groep

Als zorgteam hebben wij  verschillende petjes op ...  vanuit de praktijk kunnen we over diverse onderwerpen in gesprek gaan.  Bel gerust voor meer informatie.

PSYCHIATRIE - DOELGROEPEN - METHODIEKEN -  ETHIEK -  MENSVISIE -  ANALYSE  -  ZORGPLAN - NATUURBEHEER -  ECOLOGIE  -  KRINGLOOP -  DIERVERZORGING - GESPREKTECHNIEK - ENZ


 samen met stichting  Zorgboeren Zuid-Holland zetten we ons dagelijks in voor een prettige, veilige en zinvolle dagbesteding voor (jonge)mensen met een psychiatrische achtergrond, een persoonlijke specifieke hulpvraag en/of een beperking. 

 

Ook stellen we onze (agrarische) programma's beschikbaar voor jongelui die door persoonlijke omstandigheden (*) op school of in een groep moeilijk scoren.

zoekwoorden: <12 tot 50> jaar  -  faalangst  -  hoogbegaafd  -  negatief zelfbeeld  - structuur en planning  -  inzicht en overzicht  -  sociale vaardigheden  -  emotionele weerbaarheid  - e.a. 


Ik hoor erbij en doe mee

Sociale contacten, steun en erbij horen: op de zorgboerderij kunnen deelnemers sociale contacten opbouwen en steun en waardering krijgen van de zorgboer, begeleiders, andere deelnemers en/of vrijwilligers. Deelnemers horen erbij en ze ervaren gelijkwaardigheid. Ze voelen zich vaak onderdeel van een team en van de buurt. Met de verschillende dieren kunnen deelnemers een band opbouwen en voor hun gevoel steun ontvangen.

Binnen deze vormen van sociale interactie kunnen deelnemers zowel steun en waardering ontvangen als geven. Dit versterkt het gevoelens van gelijkwaardigheid en eigenwaarde. Op de zorgboerderij kunnen deelnemers daarnaast contact hebben met mensen uit de buurt. Bij sommige locaties is er een winkel, een eetgelegenheid of kunnen vaste bezoekers wekelijks langs komen om groenten op te halen. Sommige locaties worden bezocht door kinderen van nabijgelegen scholen. Dit versterkt het gevoel bij deelnemers dat ze meedoen in de samenleving.

Ik kan kiezen uit nuttig werk

Keuze uit zinvolle activiteiten en werkzaamheden: op de boerderij wordt samen gewerkt, als een team. Er is veel werk te doen en daardoor is er een ruime keuze aan activiteiten, waardoor deelnemers activiteiten kunnen doen die zij zelf leuk en nuttig vinden. Deelnemers kunnen kiezen uit verschillende agrarische activiteiten en werkzaamheden (o.a. het verzorgen van dieren, tuinieren, werken op het land). Ook kunnen zij helpen bij verschillende huishoudelijke activiteiten, zoals gezamenlijk koken. De werkzaamheden worden als zinvol ervaren doordat ieders bijdrage meetelt in dat wat het team gezamenlijk bereikt. 

We eten samen gezond

Gezond eten: op de boerderij wordt samen gegeten, het zijn ankerpunten in de dag. Er is aandacht voor gezond en goed eten. Sommige ingrediënten komen vers en onbewerkt van het land en deelnemers zijn zelf betrokken bij de productie ervan.

Ik beweeg veel op de boerderij

Beweging: de combinatie van de verschillende activiteiten en de buitenomgeving met verschillende plekken om naartoe te gaan (bijv. tuin, stal, boomgaard, werkplaats) zorgt ervoor dat deelnemers op een natuurlijke manier fysiek actief zijn op de zorgboerderij.

Er is ruimte en ik kan veel buiten zijn

Natuurlijke omgeving: op zorgboerderijen zijn er veel mogelijkheden om naar buiten te gaan en tijd te spenderen in de fysieke groene ruimte op/rondom de zorgboerderij. Deze omgeving biedt deelnemers de mogelijkheid om ruimte en rust te ervaren en overmatige prikkels te vermijden. Ook biedt de groene omgeving mogelijkheden voor zingeving en reflectie.

Het ritme op de boerderij geeft mij houvast

Structuur: de zorgboerderij draagt vaak bij aan structuur in het leven van deelnemers. Er is veelal een vaste dagindeling, met op vaste tijden activiteiten en koffie- en eetmomenten. Elke dag zijn er   activiteiten die gedaan moeten worden, zoals het verzorgen van dieren. Ook zorgen de verschillende seizoenen en de gebeurtenissen die daarmee gepaard gaan voor structuur.

Ik word gezien en gehoord

Persoonsgerichte begeleiding: op de zorgboerderij is er persoonlijke aandacht voor de interesses, wensen en mogelijkheden van individuele deelnemers. Maatwerk dus, waarbij er aandacht is voor wat deelnemers zelf belangrijk vinden en de zorg die nodig en geïndiceerd is. De activiteiten en werkzaamheden op de zorgboerderij worden hier zo veel mogelijk op afgestemd. Ook is er volgens de deelnemers vaak sprake van een betrokken en gelijkwaardige relatie met de zorgboer. Deelnemers voelen zich gewaardeerd.

Het is op de boerderij net zoals in het gewone leven

Gewone leven: op de zorgboerderij kunnen deelnemers het gewone leven ervaren. Deelnemers zijn bezig met zinvolle werkzaamheden waarbij niet alle risico’s worden weggenomen en er wordt weinig over zorg gesproken. Vaak is er een huiselijke inrichting en sfeer, waardoor deelnemers zich snel thuis voelen. Ook de huishoudelijke activiteiten die deelnemers kunnen uitvoeren kunnen hieraan bijdragen.

Ik krijg de kans om te leren

Stimulerende omgeving die aanzet tot groei: de boerderij is activerend door de aanwezigheid van de verschillende agrarische/buitenactiviteiten. Op de boerderij worden deelnemers ingezet op taken waar ze goed in zijn. Dit helpt om vaardigheden te behouden en waar mogelijk verder te ontwikkelen. Ook is er de mogelijkheid om te leren van eigen fouten en successen. Deelnemers leren daardoor nieuwe talenten van zichzelf te ontdekken. Dit versterkt het gevoel van eigenwaarde. Vaak zetten deelnemers stappen richting regulier werk of andere vormen van maatschappelijke participatie.

Natuurboerderij de Waarden  bedrijfsnummer 100478918

Onze boerderijdieren zijn een onderdeel van het natuur-beheer.  Beleef het landleven in de ruige gebieden en polderlandschappen  en zoek mee naar de puur natuur(lijke) leefomstandigheden voor flora en fauna.

Interesse voor zinvolle  dagbesteding ?

Als u voor uzelf of voor een familielid op zoek bent naar een zorgboerderij, moeten er een aantal zaken geregeld worden.                    Klik hier voor meer informatie over de werkwijze van aanmelden.    Blijkt er een match te zijn bij hulpvrager en zorgaanbieder, is er  altijd de gelegenheid om een bezoek te brengen op onze locatie  en de mogelijkheden te bespreken.   

Is er een klik,  wordt er door Marcella een intake-gesprek gepland en gaan we met de gemaakte afspraken van start.

Wij vinden  een goede introductie en voldoende informatie van belang om lekker (en zelfverzekerd) bezig te kunnen zijn.  Daarom  nemen we daar ook ruim de tijd voor. Wij zetten ons in voor  een gezellige sfeer waarin iedereen zich gehoord en gerespecteerd voelt. 

Interesse ?   Meld je aan !

Contactpersonen :

Voor vragen of informatie over natuurbeheer,  de dieren, de zorgboerderij, dagbesteding of stageperiode..., daarover kan je altijd contact opnemen met Boer Gijs.  Telefoon: 06-28318461

Als zorgboerderij zijn we aangesloten bij

Stichting Zorgboeren Zuid-Holland

vanuit deze stichting is Marcella van Steenis

als zorgcoördinator bij onze boerderij betrokken. 


Locatie :

Zorgboerderij de Riederwaarde vind je in een stadspark, gelegen  op een eiland, midden in een water-buffer-gebied. In het park doen wij de groenverzorging en onze begrazers helpen daarbij. In 2020 heeft het park het label ontvangen van een Tiny Forest, dat is een minibos. Een doel voor de toekomst is om meer nectar-dragende bloemen en heesters in het park te planten. Naast de educatieve thema-dagen organiseren we vier keer per jaar (met de buurtjes uit de woonwijk) een boerenmarkt in - en rond de dierenweide. In de bedrijfsvoering van Zorgboerderij de Riederwaarde rekenen we met kringlooplandbouw.

 

Boer'n activiteiten

algemene dierverzorging

Iedereen kan / mag op de boerderij de diverse dieren verzorgen. Mits dat het voor iedereen veilig is.

Wij kunnen over de dierverzorging allerlei dingen vertellen en uitleggen waarom we het op onze manier doen. 

Iedere dag begint met het verzorgen van hun eten en drinken.

Er is een lijst met de hoeveelheid die we de dieren geven.

We doen (3x) drie keer per dag een controle rondje langs de hokken en dierverblijven.

Er zijn collega's die (voor studie) nog meer punten controleren, dit zijn o.a.  - conditie van dieren, vachtverzorging, medicatie, hulp bij geboorte, preventieve behandelingen, e.d.

Zou je bij ons stage komen lopen, geven we ook aandacht aan het hanteren en transporteren van dieren, we letten op kenmerkend gedrag, controleren oogwit, slijmvliezen en ontlasting. We dagen je uit om de dieren te leren "lezen"...

Bij dierverzorging houden we ook de voorraad bij.  dit betreft voeding, bodembedekking, verzorgingsmaterialen, als ook stalbenodigdheden (bezems, mestscheppen, drinkemmers, enzovoort)

 

 

stalverzorging & weidegang

Er zijn collega's die niet direct met de dieren willen werken. Zij verzorgen liever de dierverblijven, verwijderen etensresten, maken voederbakken schoon, strooien hokken op, verzorgen de kraamkamers.

Wij geven onze dieren graag hun meest natuurlijke leefomstandigheden. Daarom lopen ze - zodra het gaat- lekker buiten in het gras. Hierdoor zijn er dagprograma's te combineren, zodat de (nacht)hokken lekker kunnen worden gelucht.

Wanneer je dierenhokken verschoont, controleren we ook de gangpaden en de plek bij de voedertonnen. Alles wat je buiten de dierverblijven morst is een lokkertje voor muizen en ratten.

bij de stal- en dierverzorging hoort ook het sorteren en verzorgen van bijvoeding. Via voedselbank en telers verwerken wij (veel) overschotten.

Voor de stage dierverzorging en paraveterinair letten we op hygiene, sleepmest, hokverrijking, dierproof, hang- en sluitwerk, algemene leefomstandigheden.

 

 

activiteiten natuurbeheer

Wij hebben niet altijd een stal of locatie gehad. Het begin van onze "boerderij" was meer cowboy-achtig. Al onze dieren (runderen en schapen) liepen 365 dagen in de natuurgebieden rond. En wij ook...

Onze slogan is : begrazing..., een onderdeel van het geheel. Liever grasmaaien op 4 poten, dan op 4 wielen.

Zo zien we bij de herkauwers dat er o.a. voorkeur begrazing is. Daardoor wordt een perceel belopen. Op deze manier wordt de begroeiing gekneusd,  en - door lopende weg een hapje te nemen - getopt. Onderweg wordt het perceel door de dieren bemest. Met de mest worden gelijktijdig zaden verspreidt en is er een positief bacterie- en insectenleven die de mest gaan composteren.  Ook door de vacht worden zaden meegedragen waardoor planten en bloemen zich over een gebied kunnen verspreiden.

Wij doen veel aan landschapsbeheer en zoeken naar allerlei schakels die de kringlooplandbouw in stand kunnen houden.

activiteiten zaden & stekkies

Dit programma is ontstaan in de polder. Daar had men soms geen plan meer bij een perceel ruigland en dan moesten er maar schapen in.

Als hobby deden wij kruidenplantjes kweken als een soort van homeopathie voor onze dieren. Door ze deze kruiden te leren eten, denken wij ze in gezonde conditie te houden.

Toen we grasland kregen waar de dieren 8 - 12 maanden mochten grazen, planten wij kruidenplantjes tussen het gras.

Later zagen we dat er -bijvoorbeeld door maaien- bloemen verdwenen, omdat ze in de knop werden gebroken. Wij verzamelde zaden of stekjes, kweekte deze thuis op en brachten ze in het voorjaar weer terug in de polder.

Het is erg ideologisch en een inmiddels uit de hand gelopen hobby...

Zie Logeertuin

sociale logeertuin

Op de zorgboederij hebben we een stuk tuin ingericht als: Logeertuin

Hier zit een sociale gedachten achter.

In samenwerking met Stichting Present zijn er activiteiten waarbij tuinen van leegstaande panden worden schoongemaakt, planten meegenomen, waarna ze vanuit de logeertuin gratis zijn op te halen als je een small budget heb en toch je tuintje / balkon wil oppimpen.

In de toekomst willen wij vanuit onze kweekkas, de logeertuin een ruimer assortiment proberen aan te bieden. Dit kan gezocht worden in groente- en kruidenplantjes, zomerbloeiers of vaste planten.

Wij hebben op de boerderij twee keer een ruilbeurs georganiseerd, voor zaden en stekjes. Mensen vinden dit leuk en is zeker voor herhaling vatbaar.

administratie & planning

Met administratie bedoelen we eigenlijk de controle / het overzicht op de totale bedrijfsvoering.

Op de zorgboerderij zorgen we voor dieren, planten, opstalling, machines, en zeker heel belangrijk : voor elkaar !

Dat geeft heel veel vinklijstjes wat moet worden nagegaan, genoteerd, moet worden ingekocht, gerepareerd, genotuleerd, geregistreerd, een bonnetje voor geschreven, een bonnetje voor verwerkt... enz.

Wij hebben daarvoor niemand op kantoor zitten...  Wij koppelen het aan een taakgebied of iemand mag daarvoor de verantwoordelijkheid dragen. 

Voor een aantal studies is dit een afstudeeropdracht.

reparatie & onderhoud

waar gewerkt en geleefd word, slijten dingen en gaan stuk..

In de combinatie met dagbesteding, zijn er dagdelen waarop reparatie en onderhoud kan worden ingezet. Dit kan gaan over een spijkertje om een schilderijtje op te kunnen hangen, een klemmende deur, een verfklusje, het bouwen van een dierenverblijf tot een winterbeurt aan een maaimachine. Naast de agenda met klusjes, wordt er altijd gerekend met de collega's van de dagbesteding. Want de klus moet wel voor iemand haalbaar zijn.

In deze activiteit zit ook de werkgroep die voor de boerenmarkt eigengemaakte (thema)producten maakt, welke wij dan zelf verkopen.

In 2023 heeft er groot onderhoud plaatsgevonden aan de hoofdstal. Hiermee denken we ons gereedschap wat minder nodig te hebben voor reparatie werkzaamheden.

 

beleef de boerderij

en wat nu, als je bang bent voor dieren, vieze handen, modderlaarzen.. ?  Dan nog is er van alles op de boerderij te beleven.

Het gaat niet altijd om het (mee)doen, het verzorgen, het maken...  Het gaat ook over genieten, luisteren, hoofd leeg maken, sociale contacten, en nog veel meer !

Op de (zorg)boerderij heb je de kans van wind door je haren..., en dat is beter dan een pot met pillen.

Daarnaast zijn we op de boerderij graag een team. Iedereen mag mee doen en we doen het met elkaar. Je hebt de garantie dat je wordt gehoord en gerespecteerd. Er bestaan bij ons geen domme vragen want we denken over alles na. 

Gezelligheid is bij ons een belangrijk punt. Daar hoor getreiter, grove taal en intimiderend gedrag niet bij.

 

organiseren (buurt)activiteiten

onder dit kopje vallen heel veel dingen. 

deze zijn te splitsen in (dagelijkse)activiteiten voor alle collega's op de (zorg)boerderij. De andere zijn meer (thema)activiteiten welke voor een breder publiek, "buiten" de (zorg)boerderij worden georganiseerd.

In de bovenstaande kolommen zijn al een aantal (dagelijkse)activiteiten genoemd. Op de kalender van de boerderij staan ook acties genoteerd voor : werkoverleg, gescheiden afval, interne scholing, composteren, weidegang, fluffyhoek, groenvoorziening, boodschappen doen, schoolopdrachten, kantine, creatief programma, praatpot,  ..

Voor de buurtactiviteiten is te denken aan educatuieve activiteiten rond het schapen scheren, de imkerij met honingbijen, een vrijmarkt / kleedjesmarkt voor kinderen, workshops, wolverwerking door spinsters, het konijnenpad en sinds 2023 het kabouterpad  

verzorging pluimvee

verzorging konijnen en cavia's

verzorging schapen

voorraadbeheer boerderij

het zintuigenpad

het kabouterpad

het konijnenpad

theoretische vaardigheden

dagbesteding -12 jaar

dagbesteding 14 + jaar

dagbesteding 30 + jaar

verzorging planten en bloemen

en nog veel meer ..


100478918

dierenweide lohmanpark

pers. begeleider gehandicaptenzorg 25477

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg

crebo 25477 - niveau 4

Erkend 15-9-2020

B1-K1 Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
• B1-K1-W1 Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt
• B1-K1-W2 Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging
• B1-K1-W3 Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden
• B1-K1-W4 Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding
• B1-K1-W5 Reageert op onvoorziene en crisissituaties
• B1-K1-W6 Stemt de werkzaamheden af
• B1-K1-W7 Evalueert de geboden ondersteuning

B1-K2 Werken aan kwaliteit en deskundigheid
• B1-K2-W1 Werkt aan de eigen deskundigheid
• B1-K2-W2 Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg

P3-K1 Bieden van zorg en ondersteuning in de gehandicaptenzorg
• P3-K1-W1 Stelt het ondersteuningsplan op
• P3-K1-W2 Ondersteunt cliënt/naastbetrokkenen bij het voeren van de regie
• P3-K1-W3 Ondersteunt en motiveert een groep cliënten bij activiteiten
• P3-K1-W4 Ondersteunt de cliënt bij het leggen en onderh. van contacten en betrekt naastbetrokkenen
• P3-K1-W5 Voert verpleegtechnische handelingen uit
• P3-K1-W6 Voert beheertaken uit
• P3-K1-W7 Voert coördinerende taken uit
• P3-K1-W8 Begeleidt nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers

pers. begeleider specifieke doelgroepen 25478

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

crebo 25478  - niveau 4

Erkend 15-9-2020

B1-K1 Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
• B1-K1-W1 Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt
• B1-K1-W2 Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging
• B1-K1-W3 Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden
• B1-K1-W4 Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding
• B1-K1-W5 Reageert op onvoorziene en crisissituaties
• B1-K1-W6 Stemt de werkzaamheden af
• B1-K1-W7 Evalueert de geboden ondersteuning

B1-K2 Werken aan kwaliteit en deskundigheid
• B1-K2-W1 Werkt aan de eigen deskundigheid
• B1-K2-W2 Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg

P6-K1 Bieden van ondersteuning aan specifieke doelgroepen
• P6-K1-W1 Schrijft het ondersteuningsplan
• P6-K1-W2 Begeleidt de cliënt bij het versterken van de eigen kracht
• P6-K1-W3 Ondersteunt de cliënt bij maatschappelijke participatie
• P6-K1-W4 Betrekt en ondersteunt naastbetrokkenen
• P6-K1-W5 Voert coördinerende taken uit
• P6-K1-W6 Begeleidt nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers

pers. begeleider maatschappelijke zorg 25779

persoonlijke begeleider maatschappelijke zorg

crebo 25779  -  niveau 4

begeleider maatschappelijke zorg 25780

begeleider maatschappelijke zorg

crebo 25780  -  niveau 3

helpende zorg en welzijn 25498

helpende zorg en welzijn

crebo 25498  - niveau 2

assistent plant, dier of groene omgeving 25746

assistent plant, dier of (groene) leefomgeving

crebo 25746 - niveau 1

Erkend 17-11-2020

B1-K1 Werkt als assistent in een arbeidsorganisatie
• B1-K1-W1 Bereidt (assisterende) werkzaamheden voor
• B1-K1-W2 Voert (assisterende) werkzaamheden uit
• B1-K1-W3 Meldt zich ter afsluiting van zijn (assisterende) werkzaamheden af
P8-K1 Zorgdragen voor het natuurlijke product, materialen en omgeving
• P8-K1-W1 Verzorgt en onderhoudt de natuurlijke (leef)omgeving en/of het natuurlijke product
• P8-K1-W2 Onderhoudt materiaal, middelen en omgeving
• P8-K1-W3 Transporteert producten en materialen

dierenarts assistent paraveterinair 25731

Dierenartsassistent paraveterinair

crebo 25731  - niveau 4

Erkend 28-6-2018

B1-K1 Zorgdragen voor dieren
• B1-K1-W1 Voert dieren
• B1-K1-W2 Verzorgt dieren
• B1-K1-W3 Onderhoudt leef- en werkomgeving
B1-K2 Zorgen voor informatieoverdracht
• B1-K2-W1 Informeert collega's, klanten en/of cliënten en/of publiek
• B1-K2-W2 Voert publieksgerichte activiteiten uit
P5-K1 Uitvoeren algemene praktijkwerkzaamheden

• P5-K1-W3 Verricht baliewerkzaamheden, inventariseert de zorgvraag en adviseert
P5-K2 Verrichten paraveterinaire handelingen

bedrijfsleider dierverzorging 25730

bedrijfsleider dierverzorging
 
crebo 25730  - niveau 4

 

 

zelfstandig medewerker dierverzorging 25734

zelfstandig medewerker dierverzorging

crebo 25734 - niveau 3

Erkend 14-3-2018

B1-K1 Zorgdragen voor dieren
• B1-K1-W1 Voert dieren
• B1-K1-W2 Verzorgt dieren
• B1-K1-W3 Onderhoudt leef- en werkomgeving

B1-K2 Zorgen voor informatieoverdracht
• B1-K2-W1 Informeert collega's, klanten en/of cliënten en/of publiek
• B1-K2-W2 Voert publieksgerichte activiteiten uit

P2-K1 Begeleiden voortplanting dieren
• P2-K1-W1 Begeleidt voortplantingsproces
• P2-K1-W2 Draagt zorg voor geboorteproces en verzorgt moeder en jongen

P2-K2 Inspelen op de wens van klant en/of cliënt en/of publiek
• P2-K2-W1 Instrueert en/of adviseert en/of verkoopt
• P2-K2-W2 Behandelt klachten
• P2-K2-W3 Bewaakt de voorraad

medewerker dierverzorging 25732

Medewerker dierverzorging 

crebo 25732 -  niveau 2

Erkend 14-3-2018

B1-K1 Zorgdragen voor dieren
• B1-K1-W1 Voert dieren
• B1-K1-W2 Verzorgt dieren
• B1-K1-W3 Onderhoudt leef- en werkomgeving
B1-K2 Zorgen voor informatieoverdracht
• B1-K2-W1 Informeert collega's, klanten en/of cliënten en/of publiek
• B1-K2-W2 Voert publieksgerichte activiteiten uit

vmbo Boris 19009