De term "dagbesteding" is een zinvolle invulling bij arbeidsmatige activiteiten in een dagprogramma.

Dit dagprogramma wordt in de meeste gevallen bedacht vanuit de mogelijkheden en kaders van de individuele beperkingen, kennis en kunde.

Met andere woorden gezegd: er wordt een dagprogramma samengesteld waarbij iemand voldoening beleefd aan de activiteiten en waarbij gerekend wordt op wat je kan, en niet het gewicht drukt op alles wat je niet zou kunnen.

Zinvol houdt in dat je met elkaar de doelen afspreek waaraan je - voor de toekomst - wil werken.


als basis onder onze dagbesteding hebben wij activiteiten uit de onderstaande taakgebieden


Een sterke punt van een zorgboerderij is dat er veel activiteiten op en rond het bedrijf te doen zijn.        Alle betrokken mensen bij de boerderij hebben een gemeenschappelijke deler: ze vinden het leuk om ergens voor te zorgen. dat kunnen de dieren zijn, de stallen, de voorraad, de cliënten, enzovoort.            En daarbij zijn het 'persoonlijke' en het 'normale' twee kernbegrippen die als een rode draad door de onderlinge contacten lopen. En daarbij is een mooie bijkomstigheid : de rust en ruimte van het buitenleven, het contact met de dieren, de zekerheid van vaste werkzaamheden en de gezellige, gastvrije en sociale sfeer op de boerderij. 


Als zorgboerderij zijn we aangesloten bij de Stichting Zorgboeren Zuid-Holland te Groot Ammers. Wanneer u/jij zich zou melden voor onze zorgboerderij, krijgt u te maken met :

Enya Fekkes

(zorgcoördinator zbzh)

Zij heeft de eerste gesprekken en komt mee met een bezoek op de locatie..., en zou de contactpersoon zijn bij plaatsing

Voor op Zorgboerderij de Riederwaarde is :

Boer Gijs

het eerste aanspreekpunt. Met hem heb je een soort (sollicitatie) gesprek om te zien wat we voor elkaar kunnen betekenen.      

Werk je op de zorg-boerderij, maak je met Boer Gijs de planning in de lente, zomer, herfst, winter ... en kan je met alle vragen en ideeën bij hem terecht. Met hem heb je regelmatig een (evaluatie) gesprekje