Zorgboeren Zuid-Holland vindt het belangrijk dat u zich prettig voelt op de zorgboerderij, dat uw verwachtingen worden waargemaakt en dat u gemotiveerd blijft. 

Zorgboeren Zuid-Holland heeft een klachtenreglement beschikbaar waar u gebruik van kunt maken. 

Wat te doen bij een klacht?

Er zijn verschillende mogelijkheden om een klacht kenbaar te maken:

 • Bespreek de klacht met de zorgboer en/of zorgboerin of medewerker van de zorgboerderij op een rustig tijdstip.
 • Meld uw klacht schriftelijk bij:
  Zorgboeren Zuid-Holland
  Fortuijnplein 25
  2964 BE Groot-Ammers
 • Stuur een e-mail naar de zorgcoördinator of de directie. De klachtenregeling van Zorgboeren Zuid- Holland zal dan worden uitgevoerd. Maak met Zorgboeren Zuid-Holland een afspraak om over de klacht te praten. Neem eventueel uw ouders, vertegenwoordigers of iemand anders die u kan ondersteunen mee. 

Vertrouwenspersoon

U kunt ook een gesprek aan gaan met de vertrouwenspersoon van Zorgboeren Zuid-Holland. Kijk hier voor meer informatie daar over.

Landelijke klachtencommissie

Een andere optie is om een brief te schrijven aan de landelijke klachtencommissie. Vermeld in de brief:

 • Uw naam, adres, telefoonnummer en dat van uw wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die u helpt bij het maken van de brief
 • De naam, adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en de persoon over wie u een klacht indient
 • Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover u een klacht heeft
 • De reden waarom u hier een klacht over heeft
 • Een beschrijving over wat u al hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen

  Stuur uw brief naar:
  Klachtencommissie Landbouw en Zorg
  p/a Federatie Landbouw en Zorg
  Postbus 54
  3780 BB Voorthuizen

De landelijke klachtencommissie gaat de klacht dan onderzoeken. Het kan zijn dat u wordt gebeld of dat de commissie op de zorgboerderij langskomt om meer informatie te vragen aan u en aan de zorgboerderij. Na een paar weken krijgt u bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan of uw klacht terecht is en welke dingen de zorgboerderij en u zouden kunnen verbeteren.

 

Wilt u meer informatie over het indienen van een klacht?

Op www.landbouwzorg.nl staat meer informatie over hoe een klacht op te lossen is en hoe de landelijke klachtencommissie werkt. Ook bij Zorgboeren Zuid Holland en alle aangesloten zorgboerderijen is de officiële procedure van bovenstaande werkwijze op te vragen.