Natuurboerderij de Waarden bied stage- & werkervaring: 


crebo

25477   beg. gehandicaptenzorg

25478   beg. spec. doelgroepen

25577   ass. paraveterinair (1e jr)

25579   medw. dierverzorging

25580   vakb. dierverzorging

19009   vmbo. boris


Natuurboerderij de Waarden            - Ridderkerk -         ID 100478918

Werkervaringsprojecten Rijnmond  - Oud Beijerland -   ID 100413411 

Bedrijfsleider dierverzorging (25730) ( niveau 4 )

 

 

B1 – K1 zorgdragen voor dieren

 • voert dieren

 • verzorgt dieren

 • onderhoudt leef- en werkomgeving

 

P3 – K1 verzorgen dienstverlening & verkoop

 • ontvangt gasten/ klanten

 • levert diensten/ verkoopt producten

 • behandelt klachten

 • bewaakt voorraad

 • organiseert publieksgerichte activiteiten

 

P3 – K2 leiden bedrijf / afdeling / project

 • maakt en bewaakt de planning en verdeelt werk

 • begeleidt (nieuwe) medewerkers/ vrijwilligers / stagiaires op vaktechnisch gebied

 • wisselt informatie uit met medewerkers (in werkoverleg)

 

P3 – K3 beheerstaken uitvoeren

 • stelt project- / afdelingsplan op

 • doet voorstellen voor inkoop producten / diensten

 • doet voorstellen voor marketingactiviteiten

 • registreert financiele gegevens en handelt nota's af

 • optimaliseert bedrijfsvoering

 • evalueert en/of ontwikkelt kaliteitsbeleid

 

 

 

Leerbedrijf ID : 100478918

Natuurboerderij de Waarden

Zorgboerderij de Riederwaarde

Schaapskudde Ridderkerk