Keurmerk Zoönosen

 

Zoönosen zoals Q-fever (Q-koorts) zijn ziekten die van dier op mens overdraagbaar zijn. Ook op een zorgboerderij kan dit een risico zijn waar je rekening mee moet houden. Om aan te tonen dat Zorgboerderij de Riederwaarde maatregelen neemt om zoönosen te voorkomen en de kans op besmetting te beperken, heeft de Gezondheidsdienst voor Dieren het Keurmerk Zoönosen uitgereikt aan de zorgboerderij. Aan de hand van een stappenplan heeft de boerderij moeten laten zien dat zij voldoende maatregelen heeft genomen om zoönosen zoveel mogelijk te voorkomen.

Dit plan bestaat uit het invullen van een checklist met de dierenarts. De ingevulde checklist wordt door de GD (De Gezondheidsdienst voor Dieren) beoordeeld en er wordt een score gegeven.
Getoetst wordt op het algemene hygiënebeleid, of de dieren gevaccineerd en/of onderzocht worden op zoönosen, en of bij problemen op het gebied van diergezondheid de dierenarts wordt ingeschakeld. Daarnaast wordt bekeken in hoeverre de dieren de afgelopen 12 maanden vrij waren van klinische verschijnselen m.b.t. zoönosen. Zorgboerderij de Riederwaarde heeft ook hiervoor een mooi keurmerkbord ontvangen. Elk jaar komt hier een nieuwe keurmerkzegel op met het jaartal.

 


Waar staat Kwaliteitskeurmerk voor?

 

Het keurmerk Kwaliteit Laat je Zien is opgezet om zorgboeren te ondersteunen bij het bieden van kwaliteit en het voldoen aan alle wet- en regelgeving op de bijzondere plekken waar landbouw en zorg samen komen. Het keurmerk helpt zorgboeren om zich te blijven ontwikkelen en bewust keuzen te maken in hun aanbod. Het biedt deelnemers de zekerheid dat er verantwoorde zorg wordt geboden op de zorgboerderij. En financiers kunnen er van op aan dat zorgboeren voldoen aan het wettelijk kader.

Het keurmerk is uniek in de gelijkwaardige benadering van alle cliënten op de zorgboerderij met hun verschillende achtergronden. De zorgboeren maken door middel van het kwaliteitssysteem zichtbaar welke begeleiding en zorg ze bieden, aan wie en door wie.

Het keurmerk Kwaliteit Laat Je Zien staat voor:

  • het belang van de deelnemers staat voorop.
  • het versterken kwaliteitsbewustzijn door continu te werken aan blijven kijken, leren, ontwikkelen en verbeteren.
  • alle deelnemers op de zorgboerderij worden gelijkwaardig benaderd en hebben gelijkwaardige rechten.
  • continuïteit en veiligheid.